تاريخ روز : سه شنبه 29 خرداد 1397

شرکت باما (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار

نام کاربری = کد بورسی سهامدار بدون درج حروف (فقط قسمت عدي كه شامل 5 رقم ميباشد  مقال 99999)

رمز عبور   = شماره شناسنامه سهامدار
****بعد از اولین ورود به سامانه جهت مشاهده و تغيير اطلاعات، تغيير رمز ورود الزاميست****

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی